Medlemskab af Funder Løbeklub

§1. Kontingent
Årligt kontingent for at være medlem af Funder Løbeklub er 300 kr. (gælder såvel løbe- som walk hold). Kontingentet opkræves hvert år den 1. marts.

Alle nye løbere, der er startet i klubben eller løbeskolen januar, skal betale 350 kr. i kontingent. Kontingentet gælder indtil den 29/2 2024.

Indbetaling skal ske til konto nr. 9860 0000387428.
HUSK AT ANFØRE DIT FULDE NAVN PÅ INDBETALINGEN.  
 
OBS: MobilePay er lukket – kun bankoverførsel fremover.
 

§2. Varighed
Et medlemskab er løbende og fortsættes til det opsiges. Opsigelsen skal ske skriftligt eller via e-mail til et medlem af bestyrelsen. Forudbetalt kontingent refunderes ikke.

§3. Generelt
For at kunne tegne et medlemskab i Funder Løbeklub, skal medlemmet oplyse: navn, e-mail-adresse og telefonnummer ved indmeldelse. Medlemmet har ansvaret for at holde medlemsoplysninger opdateret igennem hele medlemskabet. Al kommunikation fra Funder Løbeklub vil delvis foregå til den af medlemmet oplyste e-mailadresse samt via klubbens lukkede Facebook gruppe samt på klubbens hjemmeside.