Søndagens rute starter ved  Gitte og Ole i Them kl. 10:00.

Nærmere info følger.