Velkommen til Funder Løbeklub

Funder Løbeklub er en forening for dig som elsker at løbe/gå sammen med andre glade medlemmer. Her er målet ikke hvor hurtigt eller hvor langt du kan løbe eller gå, men i stedet at fremme glæden for motion i fællesskab med andre. Som medlem for du mulighed for at løbe/gå sammen to - tre gange om ugen, og hvert år krydrer vi fællesskabet med en række sociale arrangementer.

 

Generalforsamling 2023

Vi indkalder hermed til klubbens årlige ordinære generalforsamling, onsdag den 22.  marts 2023 i Sydbyhallen kl. 19.30 efter træning. 

Dagsorden er iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Godkendelse af årsregnskabet for det forløbne år
 4. Behandling af indkomne forslag
  • Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse (annettethorsager@live.dk)
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer herunder suppleant
  • Et af bestyrelsesmedlemmerne er hvert år på valg
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

Klubben vil være vært med let aftensmad til alle deltagere på generalforsamlingen. Derfor er tilmelding nødvendig. Tilmelding skal ske senest tirsdag d. 14. marts på sms eller messenger til Annette Thorsager (51283644)
For at kunne deltage i generalforsamlingen skal der være betalt kontingent for 2023.

Silkeborg, d. 4 marts 2023
Bestyrelsen i Funder Løbeklub

Annette Thorsager, Heidi Gravesen, Ulla Therkildsen og Lars Niebuhr

 

Første søndag hver måned

Første søndag i hver måned løber vi et andet sted fra end Sydbyhallen.

Se et par måneder frem i aktivitetskalenderen.