Vi indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling, onsdag den 3.  november 2021 i Sydbyhallerne kl. 19.30 

Dagsorden

  1. Valg ad dirigent
  2. Valg af ny bestyrelse, da den nuværende bestyrelse ønsker at fratræde
  3. Evt.

Klubben vil være vært med let aftensmad til alle deltagere på generalforsamlingen. Derfor er tilmelding nødvendig. Tilmelding skal ske senest onsdag d. 27. oktober på sms, mail eller messenger til Bitten Vilhelmsen(52396014; bv@am.dk).
For at kunne deltage i generalforsamlingen skal der være betalt kontingent for 2021.

Silkeborg, 17.10 2021
Bestyrelsen i Funder Løbeklub

Bitten Vilhelmsen,  Thomas Brændstrup og Eva Svejvig