Vi indkalder hermed til klubbens årlige ordinære generalforsamling, onsdag den 9.  juni 2021 i kantinen hos Elfac A/S kl. 20.00 efter træning, som denne dag starter og slutter ved parkeringspladsen ved Elfac (Priorsvej 23, 8600 Silkeborg) 

Dagsorden er iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Godkendelse af årsregnskabet for det forløbne år
 4. Behandling af indkomne forslag
  • Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse (Bv@am.dk)
  • Bestyrelsen foreslår følgende ændringer i vedtægternes §9. Vi foreslår et nyt afsnit 2, med følgende ordlyd: “På den årlige generalforsamling vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen.”
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer herunder suppleant
  • Et af bestyrelsesmedlemmerne er hvert år på valg
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

Klubben vil være vært med let aftensmad til alle deltagere på generalforsamlingen. Derfor er tilmelding nødvendig. Tilmelding skal ske senest onsdag d. 2. juni på sms, mail eller messenger til Bitten Vilhelmsen(52396014; bv@am.dk).
For at kunne deltage i generalforsamlingen skal der være betalt kontingent for 2021.

Silkeborg, 25. maj 2021
Bestyrelsen i Funder Løbeklub

Bitten Vilhelmsen, Eskild Lauritsen og Eva Svejvig

Referat af Generalforsamlingen findes her