Medlemskab af Funder Løbeklub

§1. Kontingent
Årligt kontingent for at være medlem af Funder Løbeklub er 300 kr. (gælder såvel løbe- som walk hold). Kontingentet opkræves hvert år den 1. marts.

Er du blevet skadet og ikke længere kan løbe eller deltage på walk holdne, eller har du blot lyst til at støtte Silkeborgs bedste løbeklub, har du nu mulighed for at blive passivt medlem i Funder Løbeklub. Kontingentet er 75 kr. om året og som passivt medlem kan man komme til f.eks. vores kaffehygge efter løb, julearrangementet m.m.

Alle nye løbere, der er startet i klubben eller løbeskolen januar 2018, skal betale 350 kr. i kontingent. Kontingentet gælder indtil den 28/2 2019.

Indbetaling skal ske til konto nr. 9860 0000387428.

HUSK AT ANFØRE DIT NAVN PÅ INDBETALINGEN.

§2. Varighed
Et medlemskab er løbende og fortsættes til det opsiges. Opsigelsen skal ske skriftligt eller via e-mail til et medlem af bestyrelsen. Forudbetalt kontingent refunderes ikke.

§3. Generelt
For at kunne tegne et medlemskab i Funder Løbeklub, skal medlemmet oplyse: navn, e-mail-adresse og telefonnummer ved indmeldelse. Medlemmet har ansvaret for at holde medlemsoplysninger opdateret igennem hele medlemskabet. Al kommunikation fra Funder Løbeklub vil delvis foregå til den af medlemmet oplyste e-mailadresse samt via klubbens lukkede Facebook gruppe samt på klubbens hjemmeside.