Vi indkalder hermed til klubbens årlige ordinære generalforsamling, onsdag den 27. marts 2019 i Sydbyhallerne (vores normale mødelokale)

Dagsorden er iflg. Vedtægterne:

  1.Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Godkendelse af årsregnskabet for det forløbne år
  4. Behandling af indkomne forslag

       – forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være         
       indsendt skriftligt til formanden senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  – et af bestyrelsesmedlemmerne er hvert år på valg.
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

Klubben vil være vært med 1 sandwich eller lignende til alle deltagere på generalforsamlingen. Derfor er tilmelding nødvendig. Tilmelding skal ske senest fredag d. 22/3-18 på sms, mail eller messenger til Annette Thorsager.
For at kunne deltage i generalforsamlingen så skal der være betalt kontingent for 2019.

Silkeborg, 18. februar 2019
Bestyrelsen i Funder Løbeklub