Årligt kontingent for at være medlem af Funder Løbeklub er 300 kr.

Indbetaling skal ske til kontonr. 9860 0000387428.

HUSK AT ANFØRE DIT NAVN PÅ INDBETALINGEN.