Dagsorden til generalforsamling onsdag d. 28/3-18 kl. 20.00

1. Valg af dirigent
– bestyrelsen foreslår Orla Korsholm

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
– v/klubbens formand Annette Thorsager

3. Godkendelse af årsregnskabet for det forløbne år

4. Behandling af indkomne forslag
– forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
– et af bestyrelsesmedlemmerne er hvert år på valg. Eskild Lauritsen er på valg i år, ider han ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår, at Jim Kirkegaard vælges som nyt medlem. Tina Zeh udtrådte af bestyrelsen d. 6/9-17 efter eget ønske. Tina Zeh erstattes ikke af et nyt medlem. Bestyrelsen består herefter af 3 medlemmer.

6. Valg af revisor
– bestyrelsen foreslår genvalg af Orla Korsholm

7. Eventuelt

Klubben vil være vært med 1 sandwich og 1 vand til alle deltagere på generalforsamlingen. Derfor er tilmelding nødvendig. Tilmelding skal ske senest fredag d. 23/3-18 på sms, mail eller messenger til Annette Thorsager. For at kunne deltage i generalforsamlingen så skal der være betalt kontingent for 2018.

Silkeborg, marts 2018
Bestyrelsen i Funder Løbeklub